Příznaky pro výběr homeopatika, jak je popsat?

Popisujeme jednoduše, výstižně.

Výběr účinného homeopatika vyžaduje u homeopata cit pro detail. Můžete mu tento proces trochu usnadnit.

Je dobré být připraven na to, co je podstatné sdělit homeopatovi o svých potížích. Vždy popisujte své potíže vlastními slovy, nikoli jen lékařskými termíny. Vlastní používané výrazy signalizují, jak své potíže vnímáte a pociťujete. Pocity mají v tomto směru velkou VÁHU. Domněnky nechte stranou. Pravda o příznacích a potížích je taková, jak je cítíte a s tím homeopatie úspěšně pracuje.

  1. Popište hlavní, nejsilnější příznak a pak další přidružené příznaky
  2. Popište, kde se příznak objevil, jak rychle zesílil, kam se přesouvá, zda trvá nebo mizí a znovu se objevuje apod., podle toho jak jej cítíte.
  3. Jaké okolnosti příznak zhoršují, nebo zmírňují, např. DENNÍ DOBA, TEPLOTNÍ VLIVY, JÍDLO, PITÍ, HLAD, O SAMOTĚ, V KOLEKTIVU, ODVEDENÍ POZORNOSTI A POD….
  4. Popište, každý příznak jak jej cítíte, např. bolest v krku může být PÁLIVÁ, SVÍRAVÁ, TLAKOVÁ, PÍCHAVÁ, HLODAVÁ, TRHAVÁ, PULZUJÍCÍ a podobně…
  5. Popište pocity vaší mysli, které přišly s nemocí např. NEKLID, PODRÁŽDĚNOST, SKLESLOST a pocity v celém těle jako je ÚNAVA, TÍHA a podobně…
  6. Jako doplňující informaci je vhodné uvést, jaké okolnosti současným potížím předcházely.

Uvedené body 16 nejsou návodem k tomu naučit se vše nazpaměť. Pro někoho je dobré si připravit poznámky. Povídání s homeopatem je vždy o pozvolném otevření komunikace v srdečném ovzduší.

Vše dobré přeje HomeopatPetr.cz