Covid-19-pomoc

Hlásím se k iniciativě Homeopaté pomáhají

V době, kdy je ve sdělovacích prostředcích prezentována léčba Covid-19-pomoc nedostatkovými chemickými léčivy a vkládána naděje do vývoje vakcíny proti současné epidemii.

Je zde nabízena HOMEOPATICKÁ pomoc pro Vás, kteří dáváte přednost přirozenému budování vlastní odolnosti. Homeopatika totiž oživují vlastní metabolické a imunitní děje. Z vlastního rozhodnutí tak rozvinete často spoutaný imunitní potenciál.

Jak popsat příznaky pro výběr účinného homeopatika? Klikněte ZDE

Pro sjednání pohovoru pište na mail: brejcha@homeopatpetr.cz       do emailu uveďte prosím svůj mobil, budu Vás kontaktovat, nebo volejte na 734 857 755

V naší populaci žijí též lidé, kteří mají přirozenou imunitu. Pokud k nim patříte blahopřeji, pomoc pro sebe zatím nepotřebujete.

Pomoc při Covidu a podobných virózách

závisí na tom, v jakém stadiu rozvoje příznaků jste.

  • Pro prevenci je vhodné užívání jednoho druhu doporučeného homeopatika, které mohu doporučit po krátkém osobním pohovoru.
  • Pro pomoc při prvních příznacích nákazy např. kýchání, počínající bolest hlavy. Se základními výraznými projevy přicházejí též jemnější příznaky a reakce na různé vnější vlivy. Podle nich je potřebné upřesnit výběr homeopatika.
  • Pomoc při příznacích v hrdle a horních dýchacích cestách. Je důležité jaký je charakter potíží, jejich reakce na vnější vlivy a celkový energetický stav, též stav mysli. K tomu je potřebný podrobnější pohovor.
  • Zatím jsem se v této době setkal s těmito příznaky: NEKLID a SLABOST při nástupu příznaků – PÁLENÍ a OTOK sliznic nosu, nosohltanu a hrdla, táhnoucí se k uším (citlivost Eustachových trubic)  – BOLEST HLAVY s citlivostí dutin, CHLAD končetin, nebo i jinde v těle. Příznaky byly na začátku intenzivně pociťované a bez horečky.
  • S příznaky vážnějšími kontaktujte lékaře. Homeopatická pomoc souběžná s lékařskou péčí je též možná.

Smysl mé homeopatické pomoci vidím ve včasném užití homeopatik před, jako prevenci, nebo na začátku nemoci.

  • preventivní užití homeopatik
  • doporučení homeopatik při počátečních projevech nákazy

Zamezíme tím lavinovitému šíření i v případných dalších vlnách podobných viróz.

Děkuji za pozornost, přeji vše dobré. HomeopatPetr

Články k tomuto tématu:

Preventivní užívání homeopatik

Aktivní imunizace

Užití homeopatik u pandemie Covid-19