Homeopatie při alergiích

Homeopatickou pomoc při alergiích můžeme rozdělit na pomoc v akutní fázi, a pomoc ve vleklé, chronické fázi. Homeopatická doporučení při alergiích jsou vždy specifická. Strategie zvládání alergií, může být u různých lidí velmi odlišná. Vzhledem k velké pravděpodobnosti pouhého potlačení projevů alergie jsem přesvědčen, že homeopatická pomoc při alergiích spadá do působnosti zkušeného homeopata. Zkušenost homeopata vám může výrazně zkrátit délku utrpení a zasáhne do podstaty alergických reakcí. Homeopatická pomoc při alergiích je velice účinná, předpokladem žádoucího efektu je důvěra a z ní plynoucí sebekázeň. Doporučené homeopatikum může být jiné v období akutního vzplanutí alergie (například sezóna pylu jako alergenu v prostředí) a jiné v době zklidnění. Dobu klidu, kdy se nevyskytuje alergen v prostředí, je vhodné využít pro zlepšení celkové imunitní stability.

Alergie u dětí

bývají homeopaticky řešitelné v krátké době, mnohdy dojde k výraznému zlepšení hned po prvním doporučeném homeopatiku.

Alergie u dospělých

trvající několik let mohou být „tvrdým oříškem“. Často se stává, že člověk trpící alergií delší dobu, přijme tuto skutečnost  jako hru a její součástí je nejen užívání léčiv, ale též prospěch z úlev od společenských, pracovních a jiných povinností anebo pocit výjimečnosti. Jednoduše řečeno, člověk podvědomě uvolní nemoci prostor ve svém denním režimu a žije s ní v symbióze. Překonat tento stav vyžaduje velkou dávku osobní statečnosti od klienta i homeopata. Pro tuto práci je velkým přínosem jistý díl sebepoznání na úrovni vlastní mysli. V dnešní pokročilé době již není tak velkým tajemstvím, že mysl má více složek, které mohou člověka ovládat. Je na člověku samotném, kdy tuto hru mysli prohlédne, jednotlivé složky mysli rozpozná a postupně jim vezme vítr z plachet. Věřte, že to stojí za vaši pozornost. Sebepoznání a homeopatie se mohou doplňovat, obojí vede k vlastní nenahraditelné zkušenosti.