Principy a pravidla homeopatie

Principy

Podobnost

Každé homeopatikum je nositelem energetického obrazu. Homeopat zjistí obraz příznaků klienta a podle něho doporučí podobné homeopatikum. Obraz příznaků klienta je rozhodující pro podobnost, tedy i pro účinnost homeopatika.

Minimální dávka

K výrobě homeopatik se používají minimální dávky základní suroviny. Jejich účinnost je povýšena potencováním, což je speciální postup při výrobě homeopatik. Potence homeopatik se označují např. 5C nebo 5CH. Číslo znamená počet kroků potencování a písmena (římské číslování) poměr ředění C a CH = 1:100, X = 1:10, LM 1:50000. Nejčastěji jsou používány potence „C“, CH = Centezimal Hanemanni, tedy centezimální – setinné.

Jeden lék

Pro stav klienta, tedy pro jeho obraz příznaků je žádoucí použít v jeden čas (v jedné dávce) jedno homeopatikum. Je možné postupné podání několika homeopatik i v krátkém čase, výhradně v závislosti na měnícím se stavu, tedy při změně obrazu.

Účinek na člověka jako celek

Podané homeopatikum bude mít příznivý dopad na člověka jako celek.

Pravidla homeopatie

Níže uvedená pravidla používám pro hodnocení vývoje stavu zdraví, jak před doporučením homeopatika, tak při sledování vývoje po užití homeopatika. Jde o zákonitosti ukazující na intenzitu narušení dynamické ŽIVOTNÍ SÍLY. Může to být též pomůcka pro vás, zda jste na cestě ke zdraví a vzestupu životní síly, nebo k postupně se prohlubujícímu úbytku životní síly, a přibývání neduhů. Pro homeopatii tato pravidla formuloval německý homeopat Constantin Hering. Homeopaté je ctí jako zákon.

Zevnitř ven

je prvořadé, charakterizuje postup potíží z životně nezbytnějších orgánů směrem k povrchu těla a ven. Například při ozdravném vývoji, dojde k přesunu příznaků z průdušek do vyrážky na kůži a postupné odeznění vyrážky. Při nápravě trávení může přijít očistný průjem. Možností je více, než zde pro stručnost mohu uvést. Jedná-li se o opačný, nežádoucí směr, pak se po ekzému, který zmizel, objeví příznaky počínajícího astmatu. Takový vývoj svědčí o přesunu nemoci „hlouběji do těla“. Bývá to provázeno i poklesem stavu životní síly (únava).

Shora dolů

(např. od hlavy k chodidlům) je doplňující, pravidlo zevnitř ven je prvořadé. Pravidlo shora dolů se většinou projeví, když jsou již příznaky přesunuty z nitra těla na kůži. Pak se projev vyrážky může pohybovat od hlavy k chodidlům. Bolesti kloubů mohou postupovat podobně. Nežádoucí směr je od chodidel k hlavě, nebo pokud klouby přestanou bolet a objeví se potíže ledvin, nebo srdce – viz pravidlo zevnitř ven – nežádoucí směr. Projev pravidla shora dolů posuzujeme z dlouhodobějšího hlediska.

V opačném pořadí

než v jakém nemoci probíhaly před užitím homeopatika (žádoucí směr je od současných potíží k minulým). Během ozdravného (reverzního – zpětného) procesu odpadají vnitřní bloky a životní síla tělo regeneruje. Mentálně se však neposouváte zpět. Získané zkušenosti vám zůstávají, jen odpadají „závaží“ v podobě uvolněných bloků. Ozdravný, zpětný proces se může projevit prostřednictvím těla, přes potíže, které jste pociťovali dříve. Nebojte se tohoto jevu, přijměte jej jako projev cesty ke zdraví. Cítíte se pak lehčí, zodpovědnější a přesto radostnější.

Kvalifikovaná homeopatická pomoc musí být v souladu s výše uvedenými pravidly. Pak má posilující účinek. Ozdravný proces někdy proběhne rovnou do zlepšení, většinou u osob, jejichž životní síla není příliš utlumená. S intenzivnější reakcí ve formě tělesných příznaků jsem se setkal u lidí kritických a lpících na vlastní hmotě. Je zde mnoho variant z hlediska vlastností člověka. Skutečně záleží na individualitě. Téma předpovědi výskytu tělesných reakcí je téma na závěr prvního a začátek druhého homeopatického sezení. Musím však uvést, že výběr homeopatické metody hned na začátku péče, má významný vliv na intenzitu tělesných reakcí. Schopnost toto rozpoznat je projevem celistvé zkušenosti homeopata.

Kam dále?

Máte-li zájem dovědět se více s podrobnějším vysvětlením

Obranné reakce a homeopatie