Životní síla

Životní síla je náboj, který oživuje i vaše tělo.

Rovnováha životní síly

závisí též na tom, jaké oblasti života jsou v ohnisku vaší pozornosti. Též záměr a emoční náboj, s jakým činnosti provádíte, vyvažuje nebo vyvádí z míry poměr sil tvoření a zmaru. Od pozornosti, záměru a emočního náboje se odvíjí kvalita práce. Jedná se o obousměrný proces. Vaše práce má vliv na váš rozvoj a též je přínosem pro okolí. Z okolí se vám vrací podobná kvalita sil, jaké jste vydali.  Záleží jen na vás, zda je přijmete s klidem, nebo zda vyrobíte dávku odporu a emocí. To je základní zákonitost, ovlivňující stav rovnováhy vašich životních sil.

Pozornost a uvědomění

Rozprostření pozornosti směrem k aktivitám v náplni života je u každého specifické a jedinečné. Často se aktivity, které vás čekají nedají přeskočit, ani obejít. Zde vaše svoboda volby spočívá buď na jejich klidném přijetí a dobrém provedení, nebo můžete emočně bouřit a vzdorovat. Sami posuďte, co je lepší. Neznamená to však, že nemůžete s klidem odmítnout činnost bez které se obejdete, nebo která je proti vašim morálním zásadám. Záleží na tom, k čemu máte vlohy a co jste se rozhodli rozvíjet. Kde je vaše pozornost, je též vědomí a tomu odpovídající proud životní síly. Kde je odpor a vzdor, tam je proud životní síly omezen.

Uvědomění člověka se může rozprostřít v těchto oblastech

  • Vědomí sebe zahrnuje oblast osobního uplatnění jako jedince
  • Vědomí osobních vztahů a reprodukce, vytváření, rodin a vazeb v rámci příbuzenstva
  • Vědomí života v kolektivu, jako jsou skupiny pracovní, zájmové, společenské
  • Vědomí lidstva, zahrnuje zájem o prospěch lidstva jako celku
  • Vědomí existence člověka jako součásti přírody
  • Vědomí existence člověka jako součásti vesmíru
  • Vědomí duše
  • Vědomí ducha jako tvůrčího principu

Pro spokojený život nemusí být naplněny všechny oblasti. Každý je naplní jak může, dle svých předpokladů. Člověk naplňující více oblastí pozornosti je tak stabilnější a schopnější vyrovnat se s příchozími situacemi. Je důležité necítit se v životě oddělen a sám.

 

Zpět na hlavní stránku