Jak probíhá homeopatické sezení?

  • První sezení – na homeopatické sezení se objednává klient sám za sebe, z vlastního přesvědčení, nebo jako rodič pro své dítě. Objednávka k tomuto sezení je chápána jako žádost, nebo prosba o pomoc. Homeopatické sezení je zcela diskrétní záležitost, homeopat je vázán mlčenlivostí. Homeopatické sezení se může odehrávat v kanceláři homeopatické poradny, nebo v domácím prostředí klienta, bez účasti dalších osob. Výjimku tvoří rodič a dítě. Zde je rodič zpravidla přítomen po celou dobu sezení. Homeopat může se souhlasem klienta, požádat o nezávislé informace jeho blízkého příbuzného. Homeopatické sezení probíhá v přátelské, klidné atmosféře, kdy hovoříte o svých potížích, starostech i radostech, jak je život přináší. Homeopat spíše naslouchá, dopřeje vám klid, abyste měli prostor na přirozené vyjádření. V další části sezení se vás také ptá v rámci témat souvisejících s vašimi potížemi. Informace získané při sezení si stručně zaznamenává a jsou použity výhradně ke stanovení pro vás vhodné homeopatické pomoci. Homeopat vnímá celou komunikaci jako cestičku k pochopení vaší osobnosti. Vstupte proto do pracovního kontaktu s ním s důvěrou a s upřímným srdcem. Pro homeopata obnáší první sezení příjem údajů potřebných pro seznámení se s příběhem klienta, stručnou historií zdravotní, osobní a rodinnou. Mým cílem při homeopatických sezeních je vytvoření klidné neutrální atmosféry, pro vykreslení pro vás podstatných hledisek života.  Délka prvního homeopatického sezení se může pohybovat od 90 do 180 minut. Nelze předem přesně stanovit. Na začátku, nebo v závěru sezení může homeopat zodpovědět případné nejasnosti.
  • Druhé sezení – homeopat vám poskytne referenci o doporučené metodě a homeopatiku. Sdělí možnosti výskytu tělesných reakcí a vysvětlí, jak tyto reakce přijímat, jak se k nim postavit. Vysvětlí vám, při jakých okolnostech poskytnout homeopatovi zpětnou vazbu o průběhu regeneračního procesu ať již e-mailem nebo telefonicky. Součástí homeopatického vedení je interakce mezi klientem a homeopatem. Délka tohoto sezení může zhruba trvat od 30 do 60 minut.
  • Kontrolní sezení – četnost kontrolních sezení nemusí být vždy přesně stanovena, odvíjí se od zájmu klienta a vývoje regeneračního procesu. Délka kontrolního sezení bývá 60 minut.