Homeopatie

Co je Homeopatie?

Je to věda? Systém? Filozofie? Životní cesta?

HOMEOPATIE se může stát i vaší praktickou zkušeností.

Homeopatie využívá „zákona podobnosti“ pozorovaného již v dávných dobách. Například řecký lékař Hippokrates uvádí: „Podobným je nemoc vyvolána a aplikací podobného vyléčena“. Zákona podobnosti též využívalo a využívá lidové léčitelství.  Přibližně za 2200 let po Hippokratovi systematicky rozvinul zákon podobnosti německý lékař Samuel Hahnemann. Vyjádřil jej stručnou formulací „podobné léčí podobné“. Hahnemann prakticky rozpracoval metodiku přípravy homeopatických léků i jejich využití pro léčbu a ochranu zdraví. Mnoho dalších lékařů i nelékařů má zásluhy na rozšíření a rozvoji homeopatie. Homeopatie se stále vyvíjí, jako systém pro péči o zdraví.

Homeopatické potence

Obsahují pouze esence energií původních surovin. I když homeopatika neobsahují žádné molekuly, jsou schopná po vícenásobném podání přivodit u zdravé osoby, typický obraz příznaků. U každého nového homeopatika se provádějí zkoušky na dobrovolnících. Podle vyhodnocení zkoušek je sepsán obraz příznaků, který nazýváme Materia medika. Jinému jedinci, který na své životní pouti došel k podobnému obrazu příznaků, pomůže homeopatikum tyto vykořenit. Stručně řečeno homeopat zjistí obraz příznaků klienta a najde k jeho obrazu příznaků podobné homeopatikum. Takto vybrané homeopatikum pomůže jeho životní síle obnovit zdravé životní pochody.

Síla homeopatik= potence. K výrobě homeopatik se používají minimální dávky základní suroviny. Jejich účinnost je povýšena potencováním, což je speciální postup při výrobě homeopatik. Potence homeopatik se označují např. 5C nebo 5CH. Číslo znamená počet kroků potencování a písmena (římské číslování) poměr ředění C a CH = 1:100, X = 1:10, LM 1:50000. Nejčastěji jsou používány potence „C“, tedy centezimální – setinné. Označuje se například Plumbum 5C, nebo Plumbum 5CH, to je kvalitativně stejné. CH= Centezimal Hanemanni. Řady setinných potencí se liší jen v označení podle výrobců. Napřiklad firma Boiron 5 CH, 9 CH, 15 CH, 30 CH, homeopatická lékárna Helios 6C, 9C, 12C, 30C, vyrábí i řady potencí desetinných 3X, 6X, 12X. Prodávají se také potence padesátitisícinné  LM 1, LM 2…atd. s velice jemným účinkem.

Principy a pravidla homeopatie

Obranné reakce a homeopatie

Homeopatická lékárnička

Celková oslabení