Zdraví a spokojenost

Zdraví a spokojenost je přání každého člověka. Zdraví vede ke spokojenosti a spokojenost upevňuje zdraví. Zdraví není pouhá nepřítomnost nemoci ve fyzickém těle. Je více možností jak pohlédnout na lidskou bytost, než jen ze strany tělesné schránky. Důležitou vlastností pro udržení zdraví je schopnost zvládání fyzických, emočních a sociálních výzev života. Zvládáním výzev života se rozumí niterné přijetí přicházejících životních situací. Vnitřní přijetí bezprostředních situací a jejich řešení beze strachu, obav a odporu přináší soulad se sebou samým. Co je soulad se sebou samým? Je to rovnovážný stav zrcadlící se v oblasti těla a mysli, emocí i vztahů člověka. Je to spokojenost s tím, jaký jsem, co mám, co dělám. Kde je spokojenost (též rovnováha, soulad, harmonie), tam je zdraví.

Lidská bytost