Pomoc

Životní zkušenost může člověka přivést k poznání, že na některá potřebná řešení nemá vlohy, nebo nepřichází dost silná inspirace, jak na to. Dojde k přiznání skutečnosti:  „Ano, teď potřebuji pomoc, případně záchrannou síť, které se po nějakou dobu přidržím.

Důvod mé pomoci

je ukázat homeopatickou praxí na jednu z cest ke zlepšení zdraví, nejen tělesného. Cestou k pomoci člověku je jeho rozhodnutí a souhlas , se žádostí o pomoc.

Způsob pomoci

je v přátelském přístupu k vám a vašemu životnímu příběhu. Nebudete hodnoceni ve smyslu „dobrý/á“ nebo „špatný/á“.  Pro účinnou pomoc potřebuji pochopit vaše reakce, způsoby a pozadí vzniku nálad aneb jak vnímáte realitu svého života. Proto budeme hovořit o hlediscích vašeho života, z osobního pohledu o těch „dobrých“ i o „špatných“. Podle zkušenosti z homeopatické praxe i mého života jsem si jist, že i to „špatné“ je vlastně „dobré“ k získání zkušenosti. Budete-li si to přát, probereme způsoby, jak nahlížet na získávání zkušeností, jak zkušenosti přijímat, aby byly prospěšné pro vás i vaše okolí. Naučíte se, jak si nevyrábět další příčiny nepohody.

Smysl pomoci

je získání vlastní zkušenosti. Je možné, že během homeopatického sezení zažijete některý z projevů vašich emocí. Nemusíte mít obavy, je to jen nahromaděná energie, která po takovém výlevu zeslábne. Naučit se zacházet s emocemi je pro každého cenná zkušenost. Z homeopatického sezení odejdete dobře naladěni.  Vlastní zkušenost získáte též po užití homeopatika. Budete poučeni, jak si s ní poradit.

Homeopatie skýtá z hlediska pomoci více možností. Jsou lidé, které trápí „jen tělo“, ti mohou v homeopatii najít velkého pomocníka. Jsou lidé, které obtěžuje „dědictví minulosti“ v podobě přemrštěných reakcí a přecitlivělostí. Pro ně může být homeopatie jednou z mála možností k účinné pomoci. Jednoduše mohu říci, že s důvěrou přijímaná homeopatická pomoc, se může stát „podanou rukou“ pro každého, kdo se pro ni rozhodl.

Důvěra a odpovědnost

Homeopatická pomoc není založena na pouhém zpracování údajů vyřčených klientem. Značnou roli hraje empatie a rozlišovací schopnost homeopata. Tyto jemné mechanismy fungují v ovzduší důvěry. Důvěru chápejte též směrem k sobě tak, že homeopatická pomoc posílí vaše vlastní schopnosti. Homeopat má odpovědnost za poskytnutí informací. Odpovědnost za jejich uvedení do vlastního života máte vy. Tak s chutí do toho!!!

Homeopatické poradenství