Alergie

Alergie, alergeny a pravá příčina

Jak to vidí homeopat Petr?

Projevy alergie

Alergie je přemrštěná reakce obranného systému těla. Takováto reakce zpravidla probíhá nejdříve na úrovni pokožky a sliznic. Později může postihnout funkce dýchací. Nejhlubší a nejzávažnější alergickou reakcí je anafylaktický šok, který ohrožuje život postiženého.

Alergeny a pravá příčina

Alergeny jsou látky, na které tělo reaguje přemrštěnou reakcí. Seznamy alergenů se stále rozšiřují. Jednoduše řečeno, alergenem se může stát jakákoli přírodní, nebo i chemická látka. Pokud vycházíme z hlubšího poznání jevů, příčinou alergií nejsou alergeny. Příčinou alergií, stejně jako u jiných nemocí, je celková nerovnováha imunitního systému, která má původ v rovině mysli a duše. Stavy zvýšené dráždivosti jsou způsobeny nahromaděním vyrobených „odporů“ v rovině mysli. „Odpor“ je zde míněn jako nesouhlas, výhrady či agrese. Takovéto odpory postižená osoba ukrývá, nebo maskuje a proto si tyto nepřiznané psychické síly razí cestu na světlo světa v podobě přemrštěných tělesných reakcí.

Antihistaminika jako léčiva „proti“ alergiím

Antihistaminika pouze tlumí přemrštěné tělesné reakce. Alergie tedy stále trvá, je jen uměle utlumena a neřešena v rovině jejího skutečného vzniku. Jsou vhodná pro krátkodobé překlenutí bouřlivých alergických období. Při jejich dlouhodobém užívání přechází zákonitě alergie k astmatu. Síla potlačených příznaků přesune toto oslabení do hlubších rovin těla, při astmatu do plicních sklípků.

 Homeopatie při alergiích