Obranné reakce a homeopatie

Obranné reakce a homeopatie

Smyslem homeopatie je podpora vlastních obranných sil. Je důležité pochopit význam tělesných reakcí. Mají obranný význam.  Obranné tělesné reakce nás chrání před větším poškozením. Je čistě na nás samých, zda se k nim budeme chovat jako k nepříteli, nebo jim vyhradíme v našem soukromí prostor, čas a střídmou míru ohledu. V homeopatii nahlížíme na způsob projevu obranných reakcí jako na jednu z možností k nalezení podobného, tedy účinného homeopatika. Obranné reakce jsou ve svém projevu u každého trochu jiné. Hodně podobné bývají u epidemií. Proto je při epidemiích  možné použít stejné homeopatikum u více osob, pro zvládnutí epidemické nemoci. Homeopatická pravidla sledujeme i v projevu obranných reakcí. Způsoby jejich projevu vedou homeopata k ohodnocení stavu klienta před doporučením homeopatika. Během ozdravného procesu potvrzují prospěšnost směru vývoje a též mohou být indikátorem pro změnu potence, nebo změnu homeopatika.

Vlivem různých okolností se může stát, že obranné reakce začnou mít destruktivní charakter. Nevedou tělo k uzdravení, jsou intenzivní, nebo se často se opakují. Obranný systém se dostal do stavu, kdy nemá sílu nastolit rovnováhu. V takovém případě hledejte bez váhání odbornou pomoc, podle závažnosti projevů.

U dětí i dospělých je nejobávanější obrannou reakcí je horečka. Níže pod horečkou uvádím další obranné reakce.

Horečka

Horečka jako příznak u jinak zdravého člověka 

Horečka je přirozená obrana každého zdravého organismu. Zdravý organismus reaguje na infekci viry a bakteriemi horečkou. Horečka je teplota nad 380C omezuje růst a množení mikroorganismů. Teplota 39,50C je pro mikroorganismy hraniční, ztrácejí schopnost množit se a hynou. Zároveň se bílé krvinky stávají při horečce aktivnější ve zvládání infekce.

Proto snižování horečky chemickými léky ale i homeopatiky bez hlubšího porozumění danému případu může být cestou k následným komplikacím. 

Jak se zachovat při horečce u jinak zdravého člověka

Podstatné je nepanikařit během vzestupu teploty a dopřát tělu rozvinout vlastní obrannou reakci. Zdravé dítě i zdravý dospělý se bez problémů vypořádá i s horečkou 39,50C po dobu 1-3 dnů. Od sálavé horkosti je možné ulevit chladivými zábaly lýtek, nebo předloktí do hranice příjemnosti. Příjem dostatku tekutin je nezbytnou podmínkou pro odplavení jedovatých zplodin, neboť během horečky dochází ke zvýšené detoxikaci celého organismu. Pro posouzení dalších kroků při péči o člověka s horečkou nám poslouží jeho celkový stav. Pokud se projeví útlum vědomí, poruchy ve vnímání, nebo narušení tělesných funkcí, je nutné volat lékaře. Spavost v době horečky je normální jev. Vhodnou formou pro podporu výměny tekutin v těle jsou bylinné čaje. Velmi prospěšnou bylinou je Tužebník jilmový v případech, kdy byly v minulosti horečky tlumeny chemickými léčivy a horečky se přesto opakují. Tužebník jilmový je vhodný během častých horeček a nachlazení, kdy již netoužíme tyto horečky srážet chemickými léčivy s obsahem PARACETAMOLU, nebo KYSELINY SALICYLOVÉ.

Horečka u pacienta v péči lékaře

Vždy uvědomte ošetřujícího lékaře a požádejte o návrh opatření.

Horečka jako reverzní, zpětný příznak po užitém homeopatiku

mívá rychlý vzestup, několik hodin setrvá na vrcholu a pak relativně rychle sama klesne. Bývá pocitově snesitelnější, než při infekcích. Může se ve vzácných případech za nějaký čas objevit i po užití homeopatika o nízké potenci. Další pokyny viz výše…u jinak zdravého člověka. Pokud vás výskyt horečky po užitém homeopatiku zneklidní, poraďte se s homeopatem. brejcha@homeopatpetr.cz  (stejné téma na http://rodina-deti.doktorka.cz/horecce/ )

Horečka po očkování 

Je to reakce na podanou látku, která má vyvolat v těle imunitu. Vyplatí se nechat ji vystoupit až k vrcholu, sledovat očkovaného a nesrážet chemicky (po PARACETAMOLU použitém v této situaci se vyskytly závažné komplikace u dětí), ani homeopatiky. Většinou v jednom dni horečka stoupne, na vrcholu se drží půl až jeden den a pak sama klesne. Zůstane-li jen u jedné horečky, uvědomte očkujícího lékaře o proběhlé horečce a nechte být. Pokud horečka neklesá, nebo se vyskytnou další příznaky, nebo se horečky od doby očkování opakují častěji, než před očkováním, dohodněte se s očkujícím lékařem na řešení a též na nahlášení komplikace po očkování. Více viz http://www.calendula.cz/komplikace%20po%20ockovani.htm

Opakující se horečky

Požádejte lékaře o vyšetření a rozbor krve. Pak se rozhodněte pro léčbu. Případně vyhledejte zkušeného homeopata.

Horečka z emočního hnutí

Jsou mezi námi jedinci, kteří mohou dostat horečku z očekávání a těšení se na příjemnou událost. To můžeme zaznamenat hlavně u dětí. Teplota se může zvyšovat po jakékoli emoci. Tento jev projevený samostatně není zapotřebí řešit. Pokud zvýšení teploty, nebo horečka doprovází další soubory příznaků, jako rozrušení, zlost apod. nezapomeňte je uvést při homeopatickém sezení.

Horečka jako samotný příznak

Nedoporučuji srážet homeopatiky. U jinak zdravého člověka je vhodné pozorovat průběh. Pokud se neobjeví další příznaky horeka zpravidla klesne sama a následuje uzdravení, nikoli vyléčení. U horečky se současným výskytem lehčích příznaků, je  potřebné podat homeopatikum podobné souboru příznaků, které horečku doprovází. Horečku s těžšími příznaky řešte po dohodě s lékařem. 

Podobné je to s rádoby homeopatickým řešením níže uvedených příznaků, výjimkou může být svépomocné užívání bylinných čajů, případně bylinných tinktur.

Zimnice

Projevuje se celkovým pocitem chladu, doprovázeným většinou třesavkou končetin, nebo celého těla. Může po ní následovat horečka.  Zimnice bez následné horečky může být projev závažnějších skrytých onemocnění, zvláště pokud se takové stavy opakují. V tom případě neváhejte s podrobnějším vyšetřením u lékaře, k odhalení příčiny. Teprve pak se rozhodněte pro způsob léčby, nebo homeopatické pomoci.

Pocení

Pokud přichází pocení jako součást mechanismu ochlazení těla, například ve vedru, nebo při horečce, je vše v pořádku a není potřeba se jím zabývat, Jen je vhodné dodat dostatek tekutin. Nadměrné pocení i při menší tělesné námaze již svědčí o nerovnováze například na úrovni vylučovacího systému. Je vhodné odborné vyšetření. Pokud jste bez lékařského nálezu a pocení trvá, nebo zesiluje, požádejte o radu homeopata. Buďte ostražití při potlačování pocení antiperspiranty, při dlouhodobém používání to není neškodný způsob. Ke krátkodobému zmírnění pocení je možné využít Šalvějový čaj, nebo kapky. K podpoře vylučovacího systému je vhodný Vřes obecný užívaný dlouhodobě jako čaj, nebo kapky. Tato doporučení uvádím jen jako příklady možných svépomocných řešení. Možností volby bylin je mnoho. Homeopatické doporučení je možné jen po podrobnějším individuálním rozboru.

Rýma

Alergická rýma

Je vhodná homeopatická, péče doplněná nosní sprchou.  Též u ostatních dlouhodobých rým doporučuji poradit se s homeopatem.

Rýma jako projev virózy

Zde je dobré si uvědomit, že tělo se tímto způsobem brání na úrovni slizniční bariéry. Ke zmírnění otoku sliznic se mi osvědčila nosní sprcha roztokem jedné vrchovaté čajové lžičky na čtvrt litru vlažné vody. Chutná jako dost osolená polévka. Hrnek s tímto roztokem přiložíme k jedné nosní dírce, druhou stiskneme prstem a volnou nosní dírkou, která je ponořená do roztoku opatrně nasajeme slaný roztok. Po dostatečném tréninku docílíme toho, že část roztoku přečerpáme do nosohltanu a vyplivneme. Takto několikrát, alespoň 3x, vystřídáme nosní dírky. Pak několikrát předkloníme hlavu a opět narovnáme. Tímto zbytková voda z nosu vyteče. Můžeme opakovat 2x denně.

Prevence rýmy

Jako součást osobní hygieny ráno. Použijeme před čištěním zubů techniku nosní sprchy popsanou výše s tím rozdílem, že roztok kuchyňské soli bude slabší. Jedna rovná čajová lžička na čtvrt litru vody. Můžete smočit jazyk a časem získáte cit, jaká je pro vás nejpříjemnější koncentrace soli. Teplotu roztoku si můžete přizpůsobovat svému pocitu příjemnosti anebo střídat po dnech vlažnou, studenou a snesitelně teplou. Při následném čištění zubů v předklonu nad umyvadlem pak samovolně vyteče zbytková voda z nosu. Nosní sprcha není jen tak samoúčelná. Časem po pravidelném provádění dojde k důkladné očistě čichově citlivé sliznice nosu. Ta pak vnímá jemnější esence, například z konzumovaného koření. Protože je spojena s vývojově nejstaršími strukturami mozku. Vliv těchto esencí má proto velký význam pro celkovou energetickou vyváženost. Výsledkem je lepší odolnost a posílení optimismu.

Kašel

Rovněž kašel je reakcí těla v očistném procesu. Hleny z průdušek a průdušnice tělo vylučuje pomocí kašle ven. Kašel nemusí být jen známkou oslabení plic. Zvýšená tvorba hlenu, nebo dráždivost ke kašli může mít původ v oslabení jater, případně i jiných orgánů. Kašel současně s horečkou, vyžaduje naši zvýšenou pozornost. Opakující se, nebo dlouhodobější kašel konzultujte s lékařem, pro vyloučení závažného onemocnění. Pokud se jakkoli léčíte s dlouhodobou rýmou, třeba alergickou a potíže začnou přecházet do projevů kašle, je nejvyšší čas změnit způsob péče o své zdraví. Nečekejte na rozvinutí potíží do astmatu.

Zvracení

Je v důsledku podráždění žaludku. Tato obranná reakce nás chrání při dietní chybě proti zamoření jedy nevhodnou, nebo zkaženou potravinou. Příčin může být mnoho, jsou to i infekční nebo jiná závažná onemocnění. Z praktického hlediska je dobré vědět, že si můžeme sami vyvolat zvracení podrážděním hrdla, pokud si po požití jídla uvědomíme, že nám „nesedlo“. To je součást naší obrany. Pozor však na další hledisko, že častým zvracením dochází k úbytku tekutin a elektrolytů z těla, kterých žaludeční šťávy obsahují mnoho. Proto při opakované nevolnosti se zvracením vyhledejte odbornou pomoc.

Průjem

Průjem rovněž vylučuje z těla škodlivé látky. Pokud průjem není jednorázová záležitost po nějaké potravině, vyhledejte odbornou pomoc. Hrozí rovněž celková dehydratace s úbytkem elektrolytů. U opakovaných průjmů neinfekčního rázu, vyzkoušejte bezlepkovou dietu složenou ze zeleniny a masa, nebo ze zeleniny a rýže. Přecitlivělost na jakoukoli složku potravy má možná i hluší smysl a znamená zkoušku toho, jak ochotni jsme sami pro sebe přijmout změnu, která nám prospěje. Při průjmech, nebo diskomfortu po antibiotikách, využijte účinky Lacidofilu v tobolkách. Je k dostání v lékárnách. Při opakujících se průjmech je možné pokusit se svépomocně posílit trávicí systém užíváním tinktury ze Smetánky lékařské po dobu alespoň čtrnácti dní. K tomuto účelu je možné též využít homeopatikum Taraxacum 5CH jednu kuličku jednou denně po dobu jednoho týdne, maximálně 14 dní.

Výtoky

Jakékoli výtoky vymykající se fyziologickým mezím, mají hlubší příčinu. Nesnažte se je potlačovat. Nechte se vyšetřit a pak se rozhodněte pro řešení již jasné situace. Ani homeopat není „děd vševěd“ a lépe podpoří vaše regenerační funkce, když ho poinformujete o lékařském nálezu. Mnohdy je homeopatická péče možná souběžně s lékařskou péčí. 

Vyrážky a opary

Vyrážky nám prozrazují vnitřní nepohodu tělesného systému. Může to být i potlačený vztek, ale příčin může být mnoho a není možné se na tomto místě zmínit o všech. Přidržím se tedy ZLATÉHO homeopatického pravidla. Při jakékoli vyrážce se snažte pátrat po její příčině. Dnes je „moderní“ nespecifické vyrážky (neznámého původu) potlačovat různými krémy a mastmi. Lidé dnešní doby netolerují vyrážky. Chtějí se jich zbavit i za cenu toho, že příčina zůstane neodhalena, vyrážka bude potlačena a porucha, která se projevila výsevem vyrážky, se přesune do hlubších a tedy životně důležitějších orgánů. Jsou na to účinné prostředky, například kortikoidní masti, tablety i injekce. Pokud jsou užívány dlouhodobě, nelze to považovat za neškodný způsob. Proto raději volte delší cestu, ale takovou, která vede k odhalení a vyřešení příčiny vyrážky. Homeopatické metody toto v mnohých případech dokážou.

Bolesti hlavy

Někdy přicházejí z jednoduché příčiny.  Buď nechcete dělat to, co dělat máte, anebo děláte, to co dělat nemáte a jste s tím v rozporu, který si nevědomky nepřiznáváte. Aneb pokud prožíváte rozpor mezi činností a vlastním přesvědčením, může přijít bolest hlavy. Lidé si to nechtějí přiznat, raději se trápí. Zde je skutečně vhodná konzultace se zkušeným homeopatem, nebo etikoterapeutem.

Poznámka a doporučení k obranným reakcím

Článek je koncipován jako velmi stručná informace s upozorněním na možné komplikace, které může vyvolat pouhé potlačování obranných reakcí, bez odhalení příčiny. Pokud k něčemu takovému dojde, zkušený homeopat vám dokáže poradit, jak věci napravit.

Anatomie mysli