Paradoxy očkování

Cílem článku „Paradoxy očkování“ je informovat o pozorovaných dějích ve prospěch zdraví člověka.

Mnoho poctivých lidí si myslí, že očkovací látky – vakcíny obsahují jen oslabený, či nějak odborně upravený virus, nebo bakterii jakožto původce nemoci. Takováto očkovací látka vyvolá po vpravení do těla odolnost proti nemoci.  To by byl ideální stav. Zkušenosti doby nedávno minulé i současné, nejsou tak jednoznačné. Existují seskupení občanů, jejichž zdraví bylo po očkování citelně zasaženo. Věc je o to bolestivější, že se jedná o děti. Výčet komplikací po očkování je pestrý, je to například: ztráta očního kontaktu dítěte s matkou, zastřené vědomí, neztišitelný ryk (typ pláče se jako mávnutím změní), křeče kdekoli v těle i v obličeji, koliky trávicího ústrojí, celková předrážděnost a nespokojenost. Objevily dechové přestávky, matka musela nemluvně stimulovat k dýchání… Následně, během vývoje následují poruchy pozornosti, poruchy učení, autismus, nezvladatelné chování – ztráta schopnosti fungovat v kolektivu. Retardace vývoje. Jsou známá též těžká poškození zdraví. Dochází tak k paradoxu očkování, které má zdraví ochránit. Může vakcína použitá v dobré víře, zdraví narušit?

Poctivý člověk si klade otázku. Proč tomu tak je?

Co je to za záhadu?  Věda a výzkum je na vysoké úrovni, tvrdí se, že i lékařská péče je založena vědeckém poznání. Vakcíny prý jsou vyráběny moderními technologiemi a dokonale čištěny. Zkoušeny podle přísných parametrů na obsahové látky, též na budování odolnosti u člověka.

Co se to děje? Rozumíte tomu?

Je i v tomto případě ochrana zdraví skutečně na prvním místě? Proč věda pracující ve prospěch lidstva dopustí to, že následky očkování jsou pro některé naše spoluobčany černou noční můrou?

Homeopatie, která je veřejně ve sdělovacích prostředcích  znevažována a napadána pro nevědeckost, má pro tyto jevy vysvětlení.

Jistě zde hraje úlohu citlivost k látkám i energiím, které jsou ve vakcínách obsaženy. Protože vakcíny obsahují kromě oslabeného původce nemoci mnoho dalších složek i energií.

Ne všechny suroviny, které vstupují do technologie výroby vakcín, jsou uvedeny v příbalových letácích. Výsledky empirických pozorování ukazují na nebezpečí plynoucí z obsahu:

  • Chemických látek
  • Tkáňových buněk, na kterých se původci nemoci pomnožují
  • Genetické informace použitých tkáňových buněk. Tyto buňky jsou vývojově na nižší úrovni, hluboce pod úrovní vývoje dítěte i dospělého člověka. Základ buněk tkáňových kultur je původem například z buněk z opičích ledvin, buněk z lidských embryí, i jiné.

Výroba vakcín je technologicky složitý a dlouhodobý proces, kde suroviny procházejí mnoha procesy.

Homeopatům je známo, že během drcení, míchání, přelévání, slévání, třepání, víření i kapání přestupuje energetická informace do přítomné kapaliny. Ona subtilní energetická informace v lahvičce zůstane, i když tekutinu vysušíme.

Tak je možné, že odvětví vědy, která neuznává existenci přenosu energetické informace do vody, alkoholu i jiných kapalin, sama nechtěně vyrábí energeticky potencované preparáty. Tyto pak mohou působit na energetický stav citlivého jedince, podobně jako působí homeopatika, ovšem opačným směrem ve smyslu narušení HOMEOSTÁZE.

Na vědeckém základě tak vlivem výrobních postupů vzniká ve vakcínách koktejl energetických informací všech použitých surovin. Důkazem je to, že tyto preparáty u slabších či citlivějších jedinců vyvolají nepředpokládané  komplikace. Není nic platné, že odborníci tvrdí: ve vakcínách je jen zanedbatelné množství chemikálií a cizí buňky ty tam opravdu nejsou. Takováto ujištění, však postiženým lidem nepomohou. Jsou zde i v zahraničí. Lidé, kteří byli před očkováním zdraví a po očkování trpí potížemi, které před tím neznali.

Dochází tak zatím patrně nevědomě k paradoxu. Vakcíny, tedy prostředky, které se mají podílet na ochraně zdraví, mohou vyvolat u citlivých jedinců nežádoucí reakce, které přesahují rámec únosnosti.

Vtírá se otázka. Je skutečný stav výroby, testování a kontroly podřízen stavu dosaženého poznání vědy? Jsou skutečná fakta všech testování pravdivě vyhodnocována? Ruku na srdce. Opravdu jsou???

Divme se!!!

Homeopatie má pro tento úkaz nejen vysvětlení, ale též prostředky, jak taková poškození napravit. V homeopatii existuje více možností, rozhodující je:

  • Celkový stav před poškozením,
  • skutečný stav poškození,
  • stav emočních reakcí,
  • stav vitálních reakcí,
  • stav reakcí konkrétních potíží, kterými se poškození projevuje.

V některých případech postačilo k nápravě potíží, užití homeopatika vyrobeného z vakcíny, po které se potíže objevily. U jiných bylo nutné užít i další homeopatický lék pro obnovení životní pohody. U dalších případů došlo k postupnému zlepšování užíváním homeopatik, které mají vztah k chemickým látkám ve vakcínách obsažených. Dobře orientovaný homeopat může významně pomoci.

Pokud jste pozorovali, nebo pozorujete podobné reakce po očkování u sebe, nebo svých blízkých, oznamte je lékaři, který má odbornou i morální povinnost komplikace nahlásit. Následně se můžete rozhodnout pro skutečnou pomoc a kontaktovat homeopata.

Pro hlubší proniknutí do problematiky očkování ze strany poškozených klikněte ZDE.

Případné dotazy k tomuto tématu pište na email: brejcha@homeopatpetr.cz