Aktivní imunizace

Pro zdárný výsledek aktivní imunizace je nezbytná podmínka, aby byl jedinec před imunizací ve stavu dobrého zdraví proto, aby jeho organismus dokázal vyvolat imunitní reakci.

Možnosti aktivní imunizace:

 • Přirozenou cestou:

  • po proběhlé infekci
  • po kontaktu s původcem infekce bez projevu onemocnění, ale s tvorbou protilátek. Zde je nebezpečí, pokud není imunitní systém v pořádku, nezareaguje přirozenou obranou.
 • Očkováním pomocí očkovacích látek. Druhů očkovacích látek je více, podle toho, zda je zdrojem:

Problémem u očkování je ten, že mimo složky upraveného mikroorganismu, obsahují mnoho, pro lidské tělo cizorodých látek, které jsou do těla při očkování vpraveny injekčně.  V důsledku tohoto se v poslední době objevují silné reakce, nebo komplikace po očkování. Mnoha komplikacím po očkování lze předejít nepotlačováním zvýšené teploty, případně horečky (léčivy s obsahem PARACETAMOLU, SALICYLÁTŮ apod.), která nastoupila po očkování. Viz: https://www.poockovani.cz/pribehy

Proto bychom mohli uvítat možnost způsobu aplikace vakcín přes kůži, tam by byl vliv cizorodých látek pravděpodobně minimální.

https://poockovani.cz/downloads/co_by_meli_rodice_vedet_02.pdf

 • Imunizace homeopatiky

  • Specifickým homeopatikem, se vztahem ke konkrétní nemoci, před kterou potřebujeme chránit. V homeopatických kruzích je známo, že je možné vyvolat tvorbu protilátek, například podáním homeopatika např.: Tetanus toxin 200c nebo 1M k ochraně proti tetanu. Je možné i dalšími homeopatiky k ochraně před potřebným spektrem nemocí. Z celospolečenského pohledu možná utopie, ale též inspirace k systematičtějšímu výzkumu.
  • Celostní homeopatickou péčí. Též během léčebného působení homeopatik se automaticky zvyšuje odolnost, a to nejen vůči infekcím. Při dosažení rovnovážného stavu reaguje organismus na setkání s infektem vlastními obrannými mechanismy.

Homeopatie není jediný způsob, ale může významně pomoci k návratu či obnově rovnovážného stavu životních sil.

Vyladěním svého přístupu k životu – zlatá střední cesta životem, aktivní pohyb a psychohygiena rovněž významně přispívá k dobré imunitě.